Formularz płatności

Powyższe dane osobowe są potrzebne do identyfikacji płatnika, celem umożliwienia organizatorowi imprezy zorientowanie się kto jest uprawniony do uczestnictwa.
Dane są przechowywane przez Naturalne Centrum Zdrowia, którego prawnym właścicielem jest Sferamikos Polska Mariusz Jarymowicz z siedzibą w Julianowie, ul.Srebrnych Świerków 45, 05-500 Julianów. Sposób przechowywania danych jest zgodny z polityką prywatności dostępną na stronie www.naturalnecentrumzdrowia.pl
Płatnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich weryfikacji lub usunięcia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.